รวมบทเรียน

สัญลักษณ์จราจร ป้ายสัญลักษณ์ภาษาไทย-อังกฤษ

MONTHS OF THE YEAR

SEASONS OF THE YEAR

The Important Days in Thailand 

Christmas


ฤดูกาลต่าง ๆ 


 รูปทรงต่าง ๆ 
 การเปทียบเสียงพยัญชนะไทย-อังกฤษ 
ขอขอบพระคุณเนื้อหาข้อมูล 
ลิงก์
1.Uncountable Nouns
2. คำอวยพรปีใหม่
3. คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
4. ฝึกอ่านออกเสียง หมวด School
5. Adjectives ( articles -a/an )
6. Adjectives (Articles - the )
หรือศึกษาเนื้อหาได้ที่นี่