ชั้น ม.3Origami + QR Codeคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับป้าย 

10 authors with the highest income in the world.

 
Valentine's Day Worksheet 1
Valentine's Day Worksheet 2

Create a 3D cube

ชวนเพื่อนเขียนบล็อก

ม.3 โหลดใบงาน แล้วแปลเนื้อเรื่องทั้งหมด ส่งงงานทาง E_Mail (keblog2012@gmail.com) Facebook (kuanenglish)
(ภายในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน เท่านั้น)

ส่งงาน ม.3
keblog2012@gmail.comcountable and uncountable nouns exerciseWhat is the internet